شبکه شرکتهای مشاوره کشاورزی کرمانشاه

پایگاه اطلاع رسانی و معرفی فعالیتهای شرکتهای خدمات مشاوره ای فنی ومهندسی کشاورزی استان کرمانشاه

تخصیص

مرحله اول حق الزحمه قرارداد شرکتهای خدمات مشاوره ( قرارداد تولیدات گیاهی و باغبانی ) با تنظیم وتایید ۳۳ درصد صورت وضعیت قابل پرداخت می باشد

از کلیه مدیران عامل شرکتها درخواست می گردد که هرچه زودتر صورت وضعیت های ضمیمه هر قرارداد را با همکاری مسئولین واحدهای تخصصی در مدیریت شهرستان و مراکز خدمات جهت دریافت مبلغ مذکور اقدام نمایند

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۸۹ساعت 10:23  توسط امور شرکتهای خدمات مشاوره استان کرمانشاه  |